Ατμογεννήτριες

• Ατμογεννήτριες υδραυλωτές,
•  Τριπλής διαδρομής καυσαερίων
•  Ταχείας Ατμοπαραγωγής
•  Παραγωγή Κορεσμένου & Υπέρθερμου Ατμού
•  Αναλογική Λειτουργία με ατμοδοχείο
•  6 Ανεξάρτητα Συστήματα Ασφαλείας
•  Απομακρυσμένη Παρακολούθηση PC Mobile
• 100% Ασφαλούς Λειτουργίας

Ατμογεννήτριες
  • Ισχύς 150 – 3.150kW

  • Πίεση 6 – 20barg

  • Απόδοση 88-92%, > 94% με Οικονομητήρα

  • Τύποι καυσίμου LFO, HFO, NG, LPG Ολεΐνη

Projects