• Αποθήκευση νερού τροφοδοσίας
• Συλλογή συμπυκνωμάτων
• Προσθήκη νερού συμπλήρωσης
• Προθέρμανση νερού
• Χημική Επεξεργασία νερού
• Θερμική απαερίωση απομάκρυνση διαλυμένων αερίων
• Μείωση διαβρωτικότητας νερού

 • Χωρητικότητα δεξαμενής 1 – 70m3

 • Ικανότητα Απαεριωτή 0,5 – 70m3/h

 • Δεξαμενή S235JR ή INOX 316L

 • Απαεριωτής ΙΝΟΧ 316L

 • Πίεση max 0,4barg

 • Θερμοκρασία max 110oC

 • Σχεδιασμός απαεριωτή Gestra GmbH – NDR Deaerator Dome

Χημικά βελτιωτικά νερού:

 • Ανθρακική Σόδα: ρύθμιση pH
 • Αντιαποθετικό αλάτων
 • Αποθήκευση σε ειδικά δοχεία PVC
 • Η προσθήκη με δοσιμετρικές αντλίες

Projects