• Εναλλάκτες Μεταφοράς θερμότητας όλων των ειδών και μέσων
• Πτερυγιοφόροι
• Οικονομητήρες
• Shell -Tube
• Tank in Tank
• Floating Head
• Πλακοειδείς
• Αναλογικής Λειτουργίας
• Πολλαπλά Συστήματα Ασφαλείας
• Απομακρυσμένη Παρακολούθηση PC Mobile
• 100% Ασφαλούς Λειτουργίας

  • Ισχύς Κατά Παραγγελία

  • Πίεση Κατά παραγγελία

  • Απόδοση ~100%

  • Είδη ρευστού Ατμός, Νερό, Αέρας, Θερμικό Έλαιο, Αμμωνία, κ.α.

Projects