• Λέβητες Θερμού Νερού αεριαυλωτοί,
• Τριπλής διαδρομής
• Καυσαερίων
• Παραγωγή Θερμού Nερού & Υπέρθερμου Νερού ( >100οC )
• Αναλογική Λειτουργία
• 6 Ανεξάρτητα Συστήματα Ασφαλείας
• Απομακρυσμένη Παρακολούθηση PC Mobile
• 100% Ασφαλούς Λειτουργίας

  • Ισχύς 50.000 – 5.000.000Kcal/h

  • Πίεση 5 – 20barg

  • Απόδοση 88-92%, > 94% με Οικονομητήρα

  • Τύποι καυσίμου LFO, HFO, NG, LPG, Ολεΐνη, Στερεά Βιοκαύσιμα

Projects