• Όλων των τύπων
• Σήμανση C€ Dir. 2014/68/EU
• EΝ13445
• Πιστοποιημένα υλικά
• NDT
• υδραυλική δοκιμή σε υπερπίεση

  • Θερμοκρασία ρευστού – 20 – 200oC

  • Πίεση ρευστού – 1 – 200barg

  • Όγκος κατά παραγγελία

  • Mόνωση κατά παραγγελία

  • Είδη ρευστού Νερό, Ατμός, Αέρας, Αμμωνία, κ.α.

Projects