Υλοποίηση Εγκαταστάσεων

Δίκτυα ατμού, νερού, υγρών και αερίων καυσίμων, θερμικού ελαίου. Εγκαταστάσεις Φυσικού Αερίου με πιστοποίηση από την ΔΕΠΑ. Παράδοση με το κλειδί στο χέρι.

Εργασίες Επισκευής & Συντήρησης

Επισκευές εξοπλισμού & εγκαταστάσεων (αντικατάσταση αυλών, επισκευή περιβλημάτων, πυριμάχων κλπ.), έλεγχος & πιστοποίηση μετά την επισκευή. Συντηρήσεις π.χ. χημικός καθαρισμός αλάτων, εκκαπνισμός, στεγανοποίηση, κλπ.

Κατασκευή & Αντικατάσταση Σερπαντίνων Όλων των Τύπων

Κατασκευή και αντικατάσταση αυλωτών στοιχείων (σερπαντίνων) ανεμογεννητριών και εναλλακτών θερμότητας όλων των τύπων και όλων των κατασκευαστών.

Εργασίες Περιοδικών Ελέγχων & Πιστοποίησης

Πραγματοποίηση περιοδικών ελέγχων και πιστοποίησης σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς.

Μελέτη & Σχεδιασμός Εγκαταστάσεων

Μελέτη & σχεδιασμός νέων εγκαταστάσεων ατμού, νερού, θερμικού ελαίου, υγρών και αερίων καυσίμων.

Προμήθεια Ανταλλακτικών

Κάλυψη απαιτήσεων σε ανταλλακτικά με άμεση ανταπόκριση (max 48h).

ελαιοθερμα Ατμογεννήτριες Aτμολέβητες