Aτμολέβητες

• Aτμολέβητες αεριαυλωτοί, τριπλής διαδρομής καυσαερίων
• Κορεσμένου & Υπέρθερμου Ατμού
• Αναλογική Λειτουργία
• 6 Ανεξάρτητα Συστήματα Ασφαλείας
• Απομακρυσμένη Παρακολούθηση PC Mobile
• 100% Ασφαλούς Λειτουργίας

Aτμολέβητες
  • Ισχύς 300 – 11.000kW

  • Ατμοπαραγωγή 400 – 16.000kg/h

  • Πίεση 0,5 – 20barg

  • Απόδοση 88-92%, > 94% με Οικονομητήρα

  • Τύποι καυσίμου LFO, HFO, NG, LPG, Ολεΐνη, Πυρηνόξυλο, κλπ. Στερεά Βιοκαύσιμα

Projects